Wednesday, 9 November 2011

- šel jsem včera pěšky do města. proti mně šly po chodníku 2 ženy, jedna vedla za ruku malé dítě. šly roztažený přes celou šířku chodníku a ta proti mě nejevila známky že by se chtěla vyhnout. šel jsem vpravo po obrubníku a když jsem viděl že nereaguje, úplně jsem zastavil a zůstal stát. a co myslíte? - to víte že do mě vrazila, káča jedna.

summary: já tomu říkám bezohlednost a přesně takhle část ženský populace řídí auta

No comments:

Post a Comment