Wednesday, 7 December 2011

- co chci napsat je, že atmosféra na společenské scéně se zdá citelně vyhrocená jednak z událostí předchozích týdnů, spíše však z přístupu zainteresovaných stran, které na řešení témat nasazují výhradně konfrontaci, nedohodu, ideologii, polarizaci a silové prosazování.
z druhé strany napjatým vztahům ve společnosti nadbíhají očekávaná další ekonomická recese a vůbec slabý výhled ohledně životní perspektivy, resp. 'jistot'.

co k tomu chci říct je, že toto napětí mají z mého pohledu nasvědomí političtí představitelé, a že média 'mají víc rozumu' a zůstávají v tomto dokonce tak trochu krok za událostmi.

čas ukáže, kam tento stav ve společnosti dospěje, ale já osobně jsem zklamaný z toho, že se tato společenská energie nevyužívá na zdokonalení a pokrok, což může znít směšně, jenže ve svém důsledku budeme jen déle žít v prostředí, které je trapně zaostalé

ps: ruku v ruce s ekonomickou bídou

No comments:

Post a Comment