Wednesday, 11 July 2012

V době nesvobody, se vyskytoval pojem skrytý dluh. Navenek stát držel rozpočet vyrovnaný, zadluženost byla nízká, zhoršoval se však zdravotní stav obyvatel, klesala úroveň veřejných služeb, infrastruktura a životní prostředí byly stále zanedbanější. Skrytý dluh vedle toho zjevného lze pozorovat i dnes, zejména v neschopnosti vlády finančně zajistit i elementární služby státem poskytované. (článek)

No comments:

Post a Comment