Saturday, 18 August 2012


podobnost s českem není čistě náhodná...

No comments:

Post a Comment