Sunday, 16 September 2012

Pavel Rychetský: V naší zemi zdegenerovaly základní funkce státu

Le Monde připomíná, že po výrazném zvýšení daní v roce 2010 se daňové příjmy z prodeje alkoholu snížily o třetinu, ale ne jeho spotřeba (článek)

No comments:

Post a comment