Tuesday, 2 October 2012

Karel Hvížďala: Českou státnost ignorujeme, protože už neexistuje

No comments:

Post a comment