Thursday, 29 November 2012

Průměrná výše starobního důchodu činila ke konci září 2012 celkem 10 765 Kč, z toho u mužů 11 935 Kč a u žen 9 771 Kč (článek)

No comments:

Post a Comment