Sunday, 11 November 2012

Minulý víkend jsme mohli díky mimořádnému zájmu sdělovacích prostředků detailně sledovat absolutní prázdnotu v podání delegátů kongresu této strany (ODS). Slyšeli jsme spoustu stále se opakujících klišé, jako byl třeba požadavek na návrat ke kořenům. Obávám se, že ani sami řečníci netušili, zda má jít o návrat k ideologii raného kapitalismu 19. století, jak ji od počátku 90. let hlásá Václav Klaus, nebo naopak návrat k praktikám divoké privatizace z té doby, kdy se na chvíli zhaslo. Jak již si všimla řada komentátorů, na kongresu nezaznělo nic, co by aspoň naznačovalo zájem a připravenost členů ODS čelit výzvám současné doby, natož řešit problémy dnešní společnosti. (článek)

Na druhém pilíři nevydělají ani bohatí, zisk budou mít jen fondy

No comments:

Post a comment