Monday, 28 January 2013

Antonín Rašek: Plebejci proti aristokratům (scan)

Protest za důstojnější bydlení skončil zásahem težkooděnců

No comments:

Post a Comment