Monday, 26 August 2013

O tom, že se kupní síla v Česku nezvyšuje, vypovídá i žebříček Eurostatu, který srovnává státy EU podle skutečné individuální spotřeby (AIC). Česká republika zaujímá v tabulce pro rok 2012 sedmnácté místo v Unii, tuzemské domácnosti si mohou dovolit jen 71 procent toho, co průměrný občan EU (článek)

No comments:

Post a Comment