Friday, 2 May 2014

KAMBERSKÝ: Zatracení musulmani

Svaz průmyslu a dopravy s odkazem na ekonomické analýzy uvádí, že zavedení eura by mělo posílit růst HDP o jedno až dvě procenta, tedy až 60 miliard korun ročně (článek)

No comments:

Post a Comment