Tuesday, 17 February 2015

..Přemíra informací, bez pochopení příčin jevů, vede často k produkci odpovídající přemíry klišé, která jsou pak opakována masově a stále dokola, až je veřejnost přijme jako zcela evidentní pravdy (např., státní investice jsou prorůstové; inovace musí podporovat stát; Putin rozumí jen síle; sankce jsou efektivním nástrojem; je suis Charlie; Kyjev je nutné vyzbrojit; atp.). Společnost se pak nemůže pohnout z místa, chycena v kruhu nesporné „pravdy“ klišé a tautologie. (článek)

No comments:

Post a comment