Thursday, 11 May 2017

Bohumil Doležal: Nesnesitelnost současné situace

dvě formulace z článku:
- Winston Churchill prý kdysi prohlásil o svých amerických spojencích, že jsou obdivuhodní v tom, jak důsledně a vytrvale dovedou prosazovat správné řešení poté, co vyzkoušeli všechna ostatní.
- Není to selhání veřejnosti, „lidu“, ale selhání elit: politiků, novinářů, intelektuálů.

No comments:

Post a Comment