Monday, 29 May 2017

Apolena Rychlíková: Bída není skromnost

Za druhé světové války tu měli němečtí úředníci přečkat případný nálet na Olomouc, po jejím konci kryt vybudovaný ve skále devět metrů pod zemí komunisté předělali na protiatomový. Celkem má 400 metrů chodeb a veřejnosti je běžně nepřístupný (článek)

Ministerstvo školství rozdělovalo peníze na sport netransparentně

No comments:

Post a comment